شماره تماس

۰۲۱-۸۸۱۷۷۶۵۰-۸۸۵۱۱۹۶۹

پست الکترونیک

info[at]zinan.ir

info@zinan.ir

جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی 125 تن
جرثقیل

جرثقیل سقفی 125 تن

جرثقیل سقفی 125 تن یک ماشین قدرتمند است که برای بلند کردن و جابجایی بارهای سنگین استفاده می شود. معمولاً در کارخانه ها، انبارها و

بیشتر بدانید »
جرثقیل سقفی 100 تن
جرثقیل

جرثقیل سقفی 100 تن

جرثقیل سقفی 100 تن یک ماشین قدرتمند است که برای بلند کردن و جابجایی بارهای سنگین استفاده می شود. معمولاً در کارخانه ها، انبارها و

بیشتر بدانید »
جرثقیل سقفی 20 تن
جرثقیل

جرثقیل سقفی 20 تن

جرثقیل سقفی 20 تن یک ماشین قدرتمند است که برای بلند کردن و جابجایی بارهای سنگین استفاده می شود. معمولاً در کارخانه ها، انبارها و

بیشتر بدانید »