#

بالابر زنجیری طرح نینا مدل ترولی برقی ZKCM

نحوه نامگذاری بالابرهای زنجیری زینان:

اجزا و قطعات:

 مشخصات فنی:

 

 

دیتاشیت: