#

بالابر سیم بکسلی طرح شاهو

 

اجزا تشکیل دهنده:

 

عملکرد:

 مشخصات فنی: