شماره تماس

۰۲۱-۸۸۱۷۷۶۵۰-۸۸۵۱۱۹۶۹

پست الکترونیک

info[at]zinan.ir

info@zinan.ir

ترمز جرثقیل سقفی

انواع ترمز جرثقیل

ترمز جرثقیل سقفی یکی از اجزای مهم این تجهیزات است که برای کنترل حرکت و ایمنی آنها ضروری است. ترمز جرثقیل سقفی باید بتواند بارهای سنگین را در موقعیت های مختلف متوقف کند و از سقوط آنها جلوگیری کند. انواع مختلفی از ترمزهای جرثقیل سقفی وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود […]