شماره تماس

۰۲۱-۸۸۱۷۷۶۵۰-۸۸۵۱۱۹۶۹

پست الکترونیک

info[at]zinan.ir

info@zinan.ir

اطلاعات جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی

اطلاعات جرثقیل سقفی را در سایت زینان به بررسی آن می پردازیم. جرثقیل های سقفی در لیست جرثقیل های بسیار کاربردی در صنایع مختلف قرار دارند، جرثقیل های سقفی به گونه ای هستند که در زیر سقف قرار می گیرند، و دارای امکان حرکت به سه جهت عمودی، افقی و طولی را دارا هستند و […]