شماره تماس

۰۲۱-۸۸۱۷۷۶۵۰-۸۸۵۱۱۹۶۹

پست الکترونیک

info[at]zinan.ir

info@zinan.ir

جرثقیل دیواری

جرثقیل دیواری

جرثقیل دیواری یا جرثقیل سقفی یک نوع جرثقیل است که به صورت عمودی بر روی دیوار یا سقف نصب می شود. این نوع جرثقیل ها برای حمل و نقل بارهای سنگین در ارتفاعات کم کاربرد دارند. جرثقیل های دیواری در انواع مختلفی تولید می شوند که از نظر ظرفیت، ارتفاع و نوع عملکرد با یکدیگر تفاوت دارند.

اجزای اصلی جرثقیل دیواری

از اجزای زیر تشکیل شده است:

 • پایه: پایه  به دیوار یا سقف متصل می شود و وظیفه تحمل وزن جرثقیل و بار را بر عهده دارد.
 • بازوی جرثقیل: بازوی جرثقیل وظیفه حمل و نقل بار را بر عهده دارد.
 • کابل: کابل وظیفه اتصال بار به بازوی جرثقیل را بر عهده دارد.
 • کنترلر: کنترلر وظیفه حرکت بازوی جرثقیل و کنترل حرکت بار را بر عهده دارد.

انواع جرثقیل دیواری

در انواع مختلفی تولید می شوند که از نظر ظرفیت، ارتفاع و نوع عملکرد با یکدیگر تفاوت دارند.

 • از نظر ظرفیت:  از نظر ظرفیت به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیلهای دیواری سبک وزن و جرثقیلهای دیواری سنگین وزن. جرثقیلهای دیواری سبک وزن برای حمل و نقل بارهای سبک وزن کاربرد دارند، در حالی که جرثقیلهای دیواری سنگین وزن برای حمل و نقل بارهای سنگین کاربرد دارند.
 • از نظر ارتفاع: از نظر ارتفاع به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیلهای دیواری کوتاه و جرثقیلهای دیواری بلند. جرثقیل های دیواری کوتاه برای حمل و نقل بار در ارتفاعات کم کاربرد دارند، در حالی که جرثقیلهای دیواری بلند برای حمل و نقل بار در ارتفاعات زیاد کاربرد دارند.
 • از نظر نوع عملکرد:  از نظر نوع عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیلهای دیواری تک بازو و جرثقیلهای دیواری دو بازو. جرثقیلهای دیواری تک بازو برای حمل و نقل بار در یک جهت کاربرد دارند، در حالی که جرثقیلهای دیواری دو بازو برای حمل و نقل بار در دو جهت کاربرد دارند.

بهتر است بدانید:جرثقیل سقفی تک پل

کاربرد جرثقیل دیواری

جرثقیلهای دیواری در صنایع مختلف کاربرد دارند، از جمله:

 • ساختمان سازی: برای حمل و نقل مصالح ساختمانی در ارتفاعات کم کاربرد دارند.
 • تعمیر و نگهداری: برای حمل و نقل تجهیزات و قطعات در ارتفاعات کم کاربرد دارند.
 • صنایع تولیدی: برای حمل و نقل مواد اولیه و محصولات در ارتفاعات کم کاربرد دارند.

مزایا و معایب جرثقیل دیواری

مزایا:

 • **قابلیت نصب و راه اندازی آسان
 • **هزینه نگهداری پایین
 • **امنیت بالا

معایب:

 • **ظرفیت حمل و نقل پایین
 • **ارتفاع حمل و نقل محدود

ایمنی جرثقیل دیواری

جرثقیلهای دیواری باید به صورت ایمن نصب و راه اندازی شوند تا خطرات ناشی از سقوط بار به حداقل برسد. برای ایمنی بیشتر، باید نکات زیر را رعایت کرد:

 • ** باید توسط افراد متخصص نصب و راه اندازی شود.
 • ** باید به طور منظم سرویس و نگهداری شود.
 • **بار باید به صورت ایمن به جرثقیل دیواری متصل شود.
 • **افراد مجاز نباید در محدوده حرکت جرثقیل دیواری قرار گیرند.

مشخصات و ویژگی های جرثقیل دیواری چیست؟

 یک نوع جرثقیل است که به صورت عمودی بر روی دیوار یا سقف نصب می شود. این نوع جرثقیل  برای حمل و نقل بارهای سنگین در ارتفاعات کم کاربرد دارند. جرثقیلهای دیواری در انواع مختلفی تولید می شوند که از نظر ظرفیت، ارتفاع و نوع عملکرد با یکدیگر تفاوت دارند.

مشخصات

 از اجزای زیر تشکیل شده است:

 • پایه: پایه به دیوار یا سقف متصل می شود و وظیفه تحمل وزن جرثقیل و بار را بر عهده دارد.
 • بازوی جرثقیل: بازوی جرثقیل وظیفه حمل و نقل بار را بر عهده دارد.
 • کابل: کابل وظیفه اتصال بار به بازوی جرثقیل را بر عهده دارد.
 • کنترلر: کنترلر وظیفه حرکت بازوی جرثقیل و کنترل حرکت بار را بر عهده دارد.

ویژگی های بالابر دیواری

 دارای ویژگی های زیر است:

 • نصب و راه اندازی آسان:به راحتی بر روی دیوار یا سقف نصب می شوند و نیاز به مهارت و دانش فنی بالایی ندارند.
 • هزینه نگهداری پایین:به دلیل سادگی ساختاری، هزینه نگهداری پایینی دارند.
 • امنیت بالا: به دلیل استفاده از سیستم های ایمنی پیشرفته، از ایمنی بالایی برخوردار هستند.

کاربرد جرثقیل دیواری

 در صنایع مختلف کاربرد دارند، از جمله:

 • ساختمان سازی:  برای حمل و نقل مصالح ساختمانی در ارتفاعات کم کاربرد دارند.
 • تعمیر و نگهداری:برای حمل و نقل تجهیزات و قطعات در ارتفاعات کم کاربرد دارند.
 • صنایع تولیدی:برای حمل و نقل مواد اولیه و محصولات در ارتفاعات کم کاربرد دارند.

انواع بالابر دیواری

در انواع مختلفی تولید می شوند که از نظر ظرفیت، ارتفاع و نوع عملکرد با یکدیگر تفاوت دارند.

 • از نظر ظرفیت: از نظر ظرفیت به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیلهای دیواری سبک وزن و جرثقیلهای دیواری سنگین وزن. جرثقیلهای دیواری سبک وزن برای حمل و نقل بارهای سبک وزن کاربرد دارند، در حالی که جرثقیلهای دیواری سنگین وزن برای حمل و نقل بارهای سنگین کاربرد دارند.
 • از نظر ارتفاع:از نظر ارتفاع به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیلهای دیواری کوتاه و جرثقیلهای دیواری بلند. جرثقیل های دیواری کوتاه برای حمل و نقل بار در ارتفاعات کم کاربرد دارند، در حالی که جرثقیلهای دیواری بلند برای حمل و نقل بار در ارتفاعات زیاد کاربرد دارند.
 • ز نظر نوع عملکرد: از نظر نوع عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیلهای دیواری تک بازو و جرثقیلهای دیواری دو بازو. جرثقیلهای دیواری تک بازو برای حمل و نقل بار در یک جهت کاربرد دارند، در حالی که جرثقیلهای دیواری دو بازو برای حمل و نقل بار در دو جهت کاربرد دارند.

مزایا و معایب بالابر دیواری

مزایا:

 • **قابلیت نصب و راه اندازی آسان
 • **هزینه نگهداری پایین
 • **امنیت بالا

معایب:

 • **ظرفیت حمل و نقل پایین
 • **ارتفاع حمل و نقل محدود

ایمنی بالابر دیواری

 باید به صورت ایمن نصب و راه اندازی شوند تا خطرات ناشی از سقوط بار به حداقل برسد. برای ایمنی بیشتر، باید نکات زیر را رعایت کرد:

 • **باید توسط افراد متخصص نصب و راه اندازی شود.
 • **باید به طور منظم سرویس و نگهداری شود.
 • **بار باید به صورت ایمن به جرثقیل دیواری متصل شود.
 • **افراد مجاز نباید در محدوده حرکت  قرار گیرند.

یک نوع جرثقیل است که به صورت عمودی بر روی دیوار یا سقف نصب می شود. این نوع جرثقیل ها برای حمل و نقل بارهای سنگین در ارتفاعات کم کاربرد دارند. جرثقیلهای دیواری در انواع مختلفی تولید می شوند که از نظر ظرفیت، ارتفاع و نوع عملکرد با یکدیگر تفاوت دارند.

مشخصات

از اجزای زیر تشکیل شده است:

 • پایه:  به دیوار یا سقف متصل می شود و وظیفه تحمل وزن جرثقیل و بار را بر عهده دارد.
 • بازوی جرثقیل: بازوی جرثقیل وظیفه حمل و نقل بار را بر عهده دارد.
 • کابل: کابل وظیفه اتصال بار به بازوی جرثقیل را بر عهده دارد.
 • کنترلر: کنترلر وظیفه حرکت بازوی جرثقیل و کنترل حرکت بار را بر عهده دارد.

ویژگی ها

دارای ویژگی های زیر است:

 • نصب و راه اندازی آسان: به راحتی بر روی دیوار یا سقف نصب می شوند و نیاز به مهارت و دانش فنی بالایی ندارند.
 • هزینه نگهداری پایین:  به دلیل سادگی ساختاری، هزینه نگهداری پایینی دارند.
 • امنیت بالا:  به دلیل استفاده از سیستم های ایمنی پیشرفته، از ایمنی بالایی برخوردار هستند.

بیشتر بدانید:بالابر زنجیری دستی

کاربرد بالابر دیواری

جرثقیلهای دیواری در صنایع مختلف کاربرد دارند، از جمله:

 • ساختمان سازی:برای حمل و نقل مصالح ساختمانی در ارتفاعات کم کاربرد دارند.
 • تعمیر و نگهداری: برای حمل و نقل تجهیزات و قطعات در ارتفاعات کم کاربرد دارند.
 • صنایع تولیدی: برای حمل و نقل مواد اولیه و محصولات در ارتفاعات کم کاربرد دارند.

انواع بالابر دیواری

در انواع مختلفی تولید می شوند که از نظر ظرفیت، ارتفاع و نوع عملکرد با یکدیگر تفاوت دارند.

 • از نظر ظرفیت: از نظر ظرفیت به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیلهای دیواری سبک وزن و جرثقیل های دیواری سنگین وزن. جرثقیل های دیواری سبک وزن برای حمل و نقل بارهای سبک وزن کاربرد دارند، در حالی که جرثقیل های دیواری سنگین وزن برای حمل و نقل بارهای سنگین کاربرد دارند.
 • از نظر ارتفاع:از نظر ارتفاع به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیلهای دیواری کوتاه و جرثقیلهای دیواری بلند. جرثقیل های دیواری کوتاه برای حمل و نقل بار در ارتفاعات کم کاربرد دارند، در حالی که جرثقیلهای دیواری بلند برای حمل و نقل بار در ارتفاعات زیاد کاربرد دارند.
 • از نظر نوع عملکرد: از نظر نوع عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیلهای دیواری تک بازو و جرثقیل های دیواری دو بازو.  تک بازو برای حمل و نقل بار در یک جهت کاربرد دارند، در حالی که جرثقیل های دیواری دو بازو برای حمل و نقل بار در دو جهت کاربرد دارند.

مزایا و معایب بالابر دیواری

مزایا:

 • **قابلیت نصب و راه اندازی آسان
 • **هزینه نگهداری پایین
 • **امنیت بالا

معایب:

 • **ظرفیت حمل و نقل پایین
 • **ارتفاع حمل و نقل محدود

ایمنی بالابر دیواری

 باید به صورت ایمن نصب و راه اندازی شوند تا خطرات ناشی از سقوط بار به حداقل برسد. برای ایمنی بیشتر، باید نکات زیر را رعایت کرد:

 • **باید توسط افراد متخصص نصب و راه اندازی شود.
 • **باید به طور منظم سرویس و نگهداری شود.
 • **بار باید به صورت ایمن به جرثقیل دیواری متصل شود.
 • **افراد مجاز نباید در محدوده حرکت قرار گیرند.

یک نوع جرثقیل است که به صورت عمودی بر روی دیوار یا سقف نصب می شود. این نوع جرثقیل ها برای حمل و نقل بارهای سنگین در ارتفاعات کم کاربرد دارند.  در انواع مختلفی تولید می شوند که از نظر ظرفیت، ارتفاع و نوع عملکرد با یکدیگر تفاوت دارند.

بهتر است بدانید:جرثقیل بازوئی ستونی °270

مشخصات

از اجزای زیر تشکیل شده است:

 • پایه: پابه دیوار یا سقف متصل می شود و وظیفه تحمل وزن جرثقیل و بار را بر عهده دارد.
 • بازوی جرثقیل: بازوی جرثقیل وظیفه حمل و نقل بار را بر عهده دارد.
 • کابل: کابل وظیفه اتصال بار به بازوی جرثقیل را بر عهده دارد.
 • کنترلر: کنترلر وظیفه حرکت بازوی جرثقیل و کنترل حرکت بار را بر عهده دارد.

ویژگی های بالابر دیواری

 دارای ویژگی های زیر است:

 • نصب و راه اندازی آسان:  به راحتی بر روی دیوار یا سقف نصب می شوند و نیاز به مهارت و دانش فنی بالایی ندارند.
 • هزینه نگهداری پایین:به دلیل سادگی ساختاری، هزینه نگهداری پایینی دارند.
 • امنیت بالا: به دلیل استفاده از سیستم های ایمنی پیشرفته، از ایمنی بالایی برخوردار هستند.

کاربرد

در صنایع مختلف کاربرد دارند، از جمله:

 • ساختمان سازی:برای حمل و نقل مصالح ساختمانی در ارتفاعات کم کاربرد دارند.
 • تعمیر و نگهداری: برای حمل و نقل تجهیزات و قطعات در ارتفاعات کم کاربرد دارند.
 • صنایع تولیدی: برای حمل و نقل مواد اولیه و محصولات در ارتفاعات کم کاربرد دارند.

انواع بالابر دیواری

ذر انواع مختلفی تولید می شوند که از نظر ظرفیت، ارتفاع و نوع عملکرد با یکدیگر تفاوت دارند.

 • از نظر ظرفیت:  از نظر ظرفیت به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیلهای دیواری سبک وزن و جرثقیلهای دیواری سنگین وزن. جرثقیلهای دیواری سبک وزن برای حمل و نقل بارهای سبک وزن کاربرد دارند، در حالی که جرثقیلهای دیواری سنگین وزن برای حمل و نقل بارهای سنگین کاربرد دارند.
 • از نظر ارتفاع: از نظر ارتفاع به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیلهای دیواری کوتاه و جرثقیلهای دیواری بلند. جرثقیل های دیواری کوتاه برای حمل و نقل بار در ارتفاعات کم کاربرد دارند، در حالی که جرثقیلهای دیواری بلند برای حمل و نقل بار در ارتفاعات زیاد کاربرد دارند.
 • از نظر نوع عملکرد: از نظر نوع عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند: تک بازو و جرثقیل های دیواری دو بازو. جرثقیل های دیواری تک بازو برای حمل و نقل بار در یک جهت کاربرد دارند، در حالی که جرثقیل های دیواری دو بازو برای حمل و نقل بار در دو جهت کاربرد دارند.

مزایا و معایب بالابر دیواری

مزایا:

 • **قابلیت نصب و راه اندازی آسان
 • **هزینه نگهداری پایین
 • **امنیت بالا

معایب:

 • **ظرفیت حمل و نقل پایین
 • **ارتفاع حمل و نقل محدود

ایمنی بالابر دیواری

جرثقیلهای دیواری باید به صورت ایمن نصب و راه اندازی شوند تا خطرات ناشی از سقوط بار به حداقل برسد. برای ایمنی بیشتر، باید نکات زیر را رعایت کرد:

 • ** باید توسط افراد متخصص نصب و راه اندازی شود.
 • **باید به طور منظم سرویس و نگهداری شود.
 • **بار باید به صورت ایمن به  متصل شود.
 • **افراد مجاز نباید در محدوده حرکت  قرار گیرند.

جرثقیلهای دیواری به چند دسته تقسیم می شوند؟

 بر اساس ظرفیت، ارتفاع و نوع عملکرد به چند دسته تقسیم می شوند:

 • از نظر ظرفیت: از نظر ظرفیت به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیلهای دیواری سبک وزن و جرثقیل های دیواری سنگین وزن. جرثقیل های دیواری سبک وزن برای حمل و نقل بارهای سبک وزن کاربرد دارند، در حالی که جرثقیل های دیواری سنگین وزن برای حمل و نقل بارهای سنگین کاربرد دارند.

 • از نظر ارتفاع: از نظر ارتفاع به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیلهای دیواری کوتاه و جرثقیل های دیواری بلند. جرثقیل های دیواری کوتاه برای حمل و نقل بار در ارتفاعات کم کاربرد دارند، در حالی که جرثقیل های دیواری بلند برای حمل و نقل بار در ارتفاعات زیاد کاربرد دارند.

 • از نظر نوع عملکرد:از نظر نوع عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیلهای دیواری تک بازو و جرثقیل های دیواری دو بازو. جرثقیل های دیواری تک بازو برای حمل و نقل بار در یک جهت کاربرد دارند، در حالی که جرثقیل های دیواری دو بازو برای حمل و نقل بار در دو جهت کاربرد دارند.

علاوه بر این، جرثقیلهای دیواری می توانند بر اساس نوع عملکرد به دسته های زیر نیز تقسیم شوند:

 • دستی: این نوع جرثقیل ها به صورت دستی کار می کنند و نیاز به نیروی انسانی برای حرکت بازوی جرثقیل و حرکت بار دارند.
 • برقی: این نوع جرثقیل ها به صورت برقی کار می کنند و نیاز به نیروی انسانی برای حرکت بازوی جرثقیل و حرکت بار ندارند.

انتخاب نوع  مناسب به عوامل مختلفی از جمله ظرفیت حمل و نقل مورد نیاز، ارتفاع حمل و نقل مورد نیاز، نوع عملکرد مورد نیاز و بودجه بستگی دارد.

بهتر است بدانید:جرثقیل بازوئی دیواری

جرثقیلهای دیواری بر اساس نوع عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند:

 • جرثقیل بازویی دیواری با زاویه چرخش بازویی تا ۱۸۰ درجه: این نوع از جرثقیل های دیواری، می توانند به جای حرکت دورانی، حرکت طولی را انجام دهند. این نوع جرثقیل ها برای حمل و نقل بار در محیط های کوچک و کم عرض مناسب هستند.
 • مفصل دار: مفصل دار در جهت دسترسی به گوشه ها مورد طراحی قرار گرفته اند. این نوع جرثقیل ها برای حمل و نقل بار در محیط های باریک و پیچ در پیچ مناسب هستند.

علاوه بر این، جرثقیلهای دیواری می توانند بر اساس نوع عملکرد به دسته های زیر نیز تقسیم شوند:

 • جرثقیل دیواری دستی: این نوع جرثقیل ها به صورت دستی کار می کنند و نیاز به نیروی انسانی برای حرکت بازوی جرثقیل و حرکت بار دارند.
 • جرثقیل دیواری برقی: این نوع جرثقیل ها به صورت برقی کار می کنند و نیاز به نیروی انسانی برای حرکت بازوی جرثقیل و حرکت بار ندارند.

انتخاب نوع مناسب به عوامل مختلفی از جمله ظرفیت حمل و نقل مورد نیاز، ارتفاع حمل و نقل مورد نیاز، نوع عملکرد مورد نیاز و بودجه بستگی دارد.

در اینجا برخی از سوالات متداول در مورد  آورده شده است:
1. بالابر دیواری چیست؟

یک نوع جرثقیل است که به صورت عمودی بر روی دیوار یا سقف نصب می شود. این نوع جرثقیل ها برای حمل و نقل بارهای سنگین در ارتفاعات کم کاربرد دارند.

2. بالابر دیواری چگونه کار می کند؟

 از اجزای زیر تشکیل شده است:

 • پایه: پایه  به دیوار یا سقف متصل می شود و وظیفه تحمل وزن جرثقیل و بار را بر عهده دارد.
 • بازوی جرثقیل: بازوی جرثقیل وظیفه حمل و نقل بار را بر عهده دارد.
 • کابل: کابل وظیفه اتصال بار به بازوی جرثقیل را بر عهده دارد.
 • کنترلر: کنترلر وظیفه حرکت بازوی جرثقیل و کنترل حرکت بار را بر عهده دارد.

 به صورت دستی یا برقی کار می کند. در جرثقیل دیواری دستی، نیروی انسانی برای حرکت بازوی جرثقیل و حرکت بار استفاده می شود. در جرثقیل دیواری برقی، از نیروی برق برای حرکت بازوی جرثقیل و حرکت بار استفاده می شود.

3. انواع بالابر دیواری چیست؟

بر اساس ظرفیت، ارتفاع و نوع عملکرد به چند دسته تقسیم می شوند:

 • از نظر ظرفیت: از نظر ظرفیت به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیل های دیواری سبک وزن و جرثقیل های دیواری سنگین وزن. جرثقیل های دیواری سبک وزن برای حمل و نقل بارهای سبک وزن کاربرد دارند، در حالی که جرثقیل های دیواری سنگین وزن برای حمل و نقل بارهای سنگین کاربرد دارند.
 • از نظر ارتفاع: جرثقیلهای دیواری از نظر ارتفاع به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیل های دیواری کوتاه و جرثقیل های دیواری بلند. جرثقیلهای دیواری کوتاه برای حمل و نقل بار در ارتفاعات کم کاربرد دارند، در حالی که جرثقیل های دیواری بلند برای حمل و نقل بار در ارتفاعات زیاد کاربرد دارند.
 • از نظر نوع عملکرد: جرثقیلهای دیواری از نظر نوع عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند: جرثقیل های دیواری تک بازو و جرثقیل های دیواری دو بازو. جرثقیل های دیواری تک بازو برای حمل و نقل بار در یک جهت کاربرد دارند، در حالی که جرثقیل های دیواری دو بازو برای حمل و نقل بار در دو جهت کاربرد دارند.

علاوه بر این، جرثقیلهای دیواری می توانند بر اساس نوع عملکرد به دسته های زیر نیز تقسیم شوند:

بالابر دیواری دستی: این نوع جرثقیل ها به صورت دستی کار می کنند و نیاز به نیروی انسانی برای حرکت بازوی جرثقیل و حرکت بار دارند.

 • بالابر دیواری برقی: این نوع جرثقیل ها به صورت برقی کار می کنند و نیاز به نیروی انسانی برای حرکت بازوی جرثقیل و حرکت بار ندارند.
4. کاربرد بالابر دیواری چیست؟
 • ساختمان سازی:  برای حمل و نقل مصالح ساختمانی در ارتفاعات کم کاربرد دارند.
 • تعمیر و نگهداری:  برای حمل و نقل تجهیزات و قطعات در ارتفاعات کم کاربرد دارند.
 • صنایع تولیدی:  برای حمل و نقل مواد اولیه و محصولات در ارتفاعات کم کاربرد دارند.
5. مزایا و معایب جرثقیل  چیست؟

مزایای:

 • **قابلیت نصب و راه اندازی آسان
 • **هزینه نگهداری پایین
 • **امنیت بالا

معایب:

 • **ظرفیت حمل و نقل پایین
 • ارتفاع حمل و نقل محدود
6. نکات ایمنی در استفاده از جرثقیل  چیست؟
 • ** باید توسط افراد متخصص نصب و راه اندازی شود.
 • **باید به طور منظم سرویس و نگهداری شود.
 • **بار باید به صورت ایمن متصل شود.
 • افراد مجاز نباید در محدوده حرکت جرثقیل قرار گیرند.

بهتر است بدانید:جرثقیل بازوئی دیواری متحرک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب اخیر

اشتراک در شبکه های اجتماعی:

عضویت در خبرنامه