شماره تماس

۰۲۱-۸۸۱۷۷۶۵۰-۸۸۵۱۱۹۶۹

پست الکترونیک

info[at]zinan.ir

info@zinan.ir

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی یک سند فنی است که برای طراحی و محاسبه جرثقیل سقفی استفاده می شود. این سند شامل اطلاعات کلی پروژه، بارگذاری، محاسبات مقاومت، و الزامات ایمنی است.

صفحه عنوان

صفحه عنوان باید شامل اطلاعات کلی پروژه، مانند نام پروژه، کارفرما، طراح، و تاریخ باشد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب باید به طور دقیق فهرستی از بخش های دفترچه محاسبات را ارائه دهد.

کلیات پروژه

بخش کلیات پروژه باید اطلاعات کلی پروژه، مانند کاربری سوله، ابعاد، و بارگذاری را ارائه دهد.

بارگذاری

بارگذاری بخش مهمی از دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی است. بارگذاری باید شامل بار زنده، بار مرده، و بار باد باشد.

بار زنده

بار زنده بار موقتی است که در زمان بهره برداری به جرثقیل وارد می شود. این بار می تواند شامل بار محموله، بار کارگران، و بار تجهیزات باشد.

بار مرده

بار مرده بار دائمی است که به جرثقیل وارد می شود. این بار می تواند شامل وزن جرثقیل، وزن ریل ها، و وزن سایر اجزای جرثقیل باشد.

بار باد

بار باد بار ناشی از باد است که به جرثقیل وارد می شود.lاین بار می تواند باعث خم شدن و پیچش اجزای جرثقیل شود.

محاسبات مقاومت

محاسبات مقاومت بخش مهم دیگری از دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی است. محاسبات مقاومت باید شامل محاسبات مقاومت تیرهای پل، خرپاها، و سایر اجزای جرثقیل باشد.

بهتر است بدانید:جرثقیل اشتال

الزامات ایمنی

الزامات ایمنی بخش مهمی از دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی است. الزامات ایمنی باید شامل الزامات برای حفاظت از کارگران و تجهیزات باشد.

الزامات ایمنی

الزامات ایمنی باید شامل موارد زیر باشد:

 • استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب برای کارگران، مانند کلاه ایمنی، کفش ایمنی، و عینک ایمنی
 • نصب حفاظ های مناسب برای جلوگیری از سقوط کارگران و تجهیزات
 • استفاده از سیستم های هشدار و ایمنی مناسب برای جلوگیری از حوادث

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی یک سند مهم است که برای اطمینان از ایمنی و عملکرد صحیح جرثقیل ضروری است. این سند باید توسط مهندسی ماهر و باتجربه تهیه شود.

در ادامه به توضیح برخی از نکات مهم در مورد دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی می پردازیم:

 • بارگذاری جرثقیل باید بر اساس استانداردهای معتبر انجام شود.
 • محاسبات مقاومت باید به دقت انجام شود تا اطمینان حاصل شود که جرثقیل در برابر بارهای وارده مقاومت می کند.
 • الزامات ایمنی باید به طور کامل رعایت شود تا از حوادث جلوگیری شود.

 باید توسط یک مهندس ماهر و باتجربه تهیه شود. این مهندس باید در مورد استانداردهای مربوط به جرثقیل ها و ایمنی کار با جرثقیل ها آموزش دیده باشد.

بهتر است بدانید:جرثقیل تک سرعته

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفیدفترچه محاسبات جرثقیل سقفیدفترچه محاسبات جرثقیل سقفیدفترچه محاسبات جرثقیل سقفیدفترچه محاسبات جرثقیل سقفی

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفیدفترچه محاسبات جرثقیل سقفی

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفی

دفترچه محاسبات جرثقیل سقفیدفترچه محاسبات جرثقیل سقفی

فرمول محاسبه توان جرثقیل سقفی

توان جرثقیل سقفی برابر است با توان مورد نیاز برای بلند کردن و حمل بار با سرعت مشخص. این توان به عوامل مختلفی مانند وزن بار، سرعت بالابری، و ارتفاع بلند کردن بستگی دارد.

فرمول محاسبه توان جرثقیل سقفی به صورت زیر است:

در این فرمول:

 • P توان جرثقیل (کیلووات)
 • W وزن بار (کیلوگرم)
 • V سرعت بالابری (متر بر دقیقه)
 • h ارتفاع بلند کردن (متر)
 • η ضریب بهره وری موتور (معمولاً بین 0.8 تا 0.9)

به عنوان مثال، برای یک جرثقیل سقفی با ظرفیت 10 تن، سرعت بالابری 5 متر بر دقیقه، و ارتفاع بلند کردن 10 متر، توان مورد نیاز برابر است با:

P = 10000 * 5 * 10 / (1000 * 0.8) = 6250 کیلووات

البته این فرمول یک فرمول ساده است و برای محاسبه دقیق توان جرثقیل باید عوامل دیگری مانند نوع جرثقیل، طول بوم، و سایر اجزای جرثقیل نیز در نظر گرفته شود.

در ادامه به توضیح برخی از عوامل موثر در توان جرثقیل سقفی می پردازیم:

 • وزن بار: وزن بار یکی از مهم ترین عوامل موثر در توان جرثقیل است. هرچه وزن بار بیشتر باشد، توان مورد نیاز نیز بیشتر می شود.
 • سرعت بالابری: سرعت بالابری نیز یکی از عوامل موثر در توان جرثقیل است. هرچه سرعت بالابری بیشتر باشد، توان مورد نیاز نیز بیشتر می شود.
 • ارتفاع بلند کردن: ارتفاع بلند کردن نیز یکی از عوامل موثر در توان جرثقیل است. هرچه ارتفاع بلند کردن بیشتر باشد، توان مورد نیاز نیز بیشتر می شود.
 • نوع جرثقیل: نوع جرثقیل نیز بر توان آن تاثیر می گذارد. جرثقیل های با بوم بلندتر و یا با ظرفیت بالاتر، توان بیشتری نیاز دارند.
 • طول بوم: طول بوم نیز بر توان جرثقیل تاثیر می گذارد. هرچه طول بوم بیشتر باشد، توان مورد نیاز نیز بیشتر می شود.

مواردی که در نقشه ساخت جرثقیل سقفی لحاظ می‌شود:

نقشه ساخت جرثقیل سقفی یک سند فنی است که برای طراحی و ساخت جرثقیل سقفی استفاده می شود. این نقشه شامل اطلاعات کلی پروژه، بارگذاری، محاسبات مقاومت، و الزامات ایمنی است.

مواردی که در نقشه ساخت جرثقیل سقفی لحاظ می شود عبارتند از:

 • اطلاعات کلی پروژه: این اطلاعات شامل نام پروژه، کارفرما، طراح، و تاریخ است.
 • بارگذاری: بارگذاری شامل بار زنده، بار مرده، و بار باد است.
 • محاسبات مقاومت: محاسبات مقاومت شامل محاسبات مقاومت تیرهای پل، خرپاها، و سایر اجزای جرثقیل است.
 • الزامات ایمنی: الزامات ایمنی شامل الزامات برای حفاظت از کارگران و تجهیزات است.

در ادامه به توضیح برخی از این موارد می پردازیم:

بهتر است بدانید:جرثقیل دوپل سقفی

بارگذاری

بارگذاری بخش مهمی از نقشه ساخت جرثقیل سقفی است. بارگذاری باید شامل بار زنده، بار مرده، و بار باد باشد.

 • بار زنده

بار زنده بار موقتی است که در زمان بهره برداری به جرثقیل وارد می شود. این بار می تواند شامل بار محموله، بار کارگران، و بار تجهیزات باشد.

 • بار مرده

بار مرده بار دائمی است که به جرثقیل وارد می شود. این بار می تواند شامل وزن جرثقیل، وزن ریل ها، و وزن سایر اجزای جرثقیل باشد.

 • بار باد

بار باد بار ناشی از باد است که به جرثقیل وارد می شود. این بار می تواند باعث خم شدن و پیچش اجزای جرثقیل شود.

محاسبات مقاومت

محاسبات مقاومت بخش مهمی از نقشه ساخت جرثقیل سقفی است. محاسبات مقاومت باید شامل محاسبات مقاومت تیرهای پل، خرپاها، و سایر اجزای جرثقیل باشد.

محاسبات مقاومت باید به دقت انجام شود تا اطمینان حاصل شود که جرثقیل در برابر بارهای وارده مقاومت می کند.

الزامات ایمنی

الزامات ایمنی بخش مهمی از نقشه ساخت جرثقیل سقفی است. الزامات ایمنی باید شامل الزامات برای حفاظت از کارگران و تجهیزات باشد.

الزامات ایمنی باید به طور کامل رعایت شود تا از حوادث جلوگیری شود.

بهتر است بدانید:درام جرثقیل

علاوه بر موارد ذکر شده، در نقشه ساخت جرثقیل سقفی باید موارد دیگری نیز لحاظ شود، مانند:

 • ابعاد جرثقیل
 • نوع جرثقیل
 • ظرفیت جرثقیل
 • ارتفاع بلند کردن
 • سرعت بالابری
 • نوع موتور
 • نوع گیربکس
 • نوع کابل
 • تجهیزات ایمنی

نقشه ساخت جرثقیل سقفی باید توسط یک مهندس ماهر و باتجربه تهیه شود. این مهندس باید در مورد استانداردهای مربوط به جرثقیل ها و ایمنی کار با جرثقیل ها آموزش دیده باشد.

بهتر است بدانید:جرثقیل تک پل سقفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب اخیر

اشتراک در شبکه های اجتماعی:

عضویت در خبرنامه