شماره تماس

۰۲۱-۸۸۱۷۷۶۵۰-۸۸۵۱۱۷۰۷

پست الکترونیک

info@zinan.ir

قطع کن زنجیری کیتو

شرکت صنعتی زینان بزرگترین تولید کننده بالابر در ایران با قابلیت 50 بالابر در روز