شماره تماس

۰۲۱-۸۸۱۷۷۶۵۰-۸۸۵۱۱۷۰۷

پست الکترونیک

info@zinan.ir

ویديو مصاحبه شبکه تلویزیونی ایران کاالا با مدیران شرکت زینان

https://zinan.ir/hoist-zinan-Ceiling%20lift-irankala-tv-interview-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%B3%D9%82%D9%81%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87#:~:text=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-,%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%8A%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86,-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب اخیر

اشتراک در شبکه های اجتماعی:

عضویت در خبرنامه

ویديو مصاحبه شبکه تلویزیونی ایران کاالا با مدیران شرکت زینان

Everything we do is designed, whether we’re producing a magazine, a website, or a bridge. Design is really the creative invention that designs everything.
https://zinan.ir/hoist-zinan-Ceiling%20lift-irankala-tv-interview-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%B3%D9%82%D9%81%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87#:~:text=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-,%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%8A%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86,-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C

ویديو مصاحبه شبکه تلویزیونی ایران کاالا با مدیران شرکت زینان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *