شماره تماس

۰۲۱-۸۸۱۷۷۶۵۰-۸۸۵۱۱۹۶۹

پست الکترونیک

info[at]zinan.ir

info@zinan.ir

جرثقیل برقی زنجیری و سیم بکسلی

جرثقیل برقی زنجیری

جرثقیل برقی زنجیری و سیم بکسلی را در سایت زینان به بررسی آن می پردازیم. جرثقیل به وسیه ای گفته می شود که قابلیت جابجایی و حمل بار وابزار وادوات به گونه های مختلف را دارا می باشدکه می تواند چرخش های مختلفی عمودی و افقی را داشته باشد. جرثقیل برقی جرثقیل های برقی در […]